Vionice Oy:n kevät kuulumiset

Muutokset mobiilisovelluksessa

Olemme kevään aikana tehneet puhelinsovellukseemme useita päivityksiä ja mahdollistaneet asiakastoiveiden mukaisen kuvien ottamisen kohteista, joissa videokuvan laatu ei riitä raportointiin. Kun nauhoitus ei ole päällä, kuvan voi ottaa myös painikkeella. Samalla toimme valinnaisen äänen nauhoituksen, kun painike on pohjassa. Ruudulla olevalla painikkeella voi tehdä samat asiat kuin fyysisellä painikkeella. Asiakkaan niin halutessa, käynnissä olevien sovellusten sijainteja voi seurata reaaliajassa kartalla.

Puheentunnistus ja raportit

Käyttöliittymään on tuotu ominaisuus, jonka avulla painikkeella tehdyt merkinnät saa muutettua .pdf tiedostoksi tai tulostettua. Tarkoituksena on helpottaa tiedon hyödyntämistä. Olemme vaiheittain tuomassa puheentunnistuksen äänihavaintojen helpottamiseksi. Jatkossa tunnisteet (tägit) voidaan nostaa havaintoon äänen perusteella ja näin helpottaa materiaalin suodatusta ja löytämistä käyttöliittymässä.

Liikennemerkkien muutoksen seuranta

Vionice Oy on päivittänyt liikennemerkkeihin liittyvän prosessoinnin uuteen versioon. Uudessa versiossa liikennemerkkien havaitsemista, paikantamista ja tunnistamista on kehitty. Päivityksessä käyttöön otetaan muutaman kuukauden työn tulokset. Uutena toiminnallisuutena havainnoimme nyt liikennemerkkien muutoksia: Toistuvat havainnot parantavat sijaintitarkkuutta ja merkin poisto havaitaan silloin, kun toistuvia tunnistuksia ei tapahdukaan olemassa olevalle merkille. Julkaisemme myöhemmin tarkemman blogi artikkelin liikennemerkkien havaitsemisesta teknisestä näkökulmasta. Norjan tiehallinto totesi päivitetyistä tuloksista alustavasti seuraavaa (nopeusrajoitus- ja tietyömaamerkkien osalta):

I have had a chance to look at your new processed data from our test in Molde and compared it to data from NVDB. I am so impressed, it seems to me completely correct on every sign and the positions looks very good too! We will do some analysis on the positioning to get more exact data, but at first glance it looks great.

Tulokset

Lopputulos puhuu puolestaan. Käsittelemme kaiken jo kerätyn materiaalin uudella versiolla, ja kunkin omasta käyttöliittymästä löytyvät viimeisimmät tulokset.

Käyttöliittymä ja liikennemerkit

Käyttöliittymään on tuotu liikennemerkeistä uuden prosessoinnin tunnuslukuja. Liikennemerkkiä painettaessa näkee havainnot samasta liikennemerkistä. Kartalla näkyvän liikennemerkin läpinäkyvyydellä kuvataan kuinka monta kertaa liikennemerkin ohi on ajettu sitä havaitsematta ja näin avaa tulevaa muutoksen hallintaa.

Konenäön kehitys

Kenelläkään ei ole mielenkiintoa tai resursseja läpikäydä järjestelmällisesti kaikkea videomateriaalia, jonka maastosta voi helposti kerätä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että arvokasta materiaalia pitäisi kerätä vähemmän, päinvastoin. Vionice on kuluneen talven aikana kehittänyt menetelmiä, jotka auttavat kohdistamaan ihmisen huomion sinne missä ongelmat sijaitsevat tai etukäteen ylitetty toimenpidekynnys ylittyy. Tulevaisuudessa tulemme laajentamaan saman automaatiotason, joka nyt liikennemerkeistä löytyy, moneen uuteen kohteeseen mukaan lukien tiemerkinnät ja asfaltin vauriot.

Konkreettisena esimerkkinä olemme toteuttaneet kuluneen talven aikana:
Videota lähdemateriaalina käyttävän tiestön talvihoidon laadunseurannan mukaisen automaattisen luokittelun. Alla olevan kuva näyttää talvihoidon kunnossapito luokat ja avaa sitä mitä konenäöllä käyttötapauksessa erotellaan. Talvikunnossapidon keliluokittelu jatkuu keväällä kelirikon visuaaliseen arviointiin ja kesällä hiekkateiden kuntoon ja pölyävyyteen. Jos olet kiinnostunut ominaisuuden testaamisesta ota yhteyttä Aleksi Kauppiin (aleksi.kauppi@vionice.fi).

Tienpinnan kuntoarviosta on julkaistu testaus vaiheessa oleva versio kaikille asiakkaille. Menetelmä tulee paranemaan jatkossa lisää kehityksen myötä.

Seuraa blogiamme, sillä lähiaikoina on tulossa kaksi uutta kirjoitusta tienpinnan kuntoarviosta ja liikennemerkkien uudesta prosessointi mallista.

Kevätterveisin
Vionice Oy:n tiimi